Dlouhodobé i jednorázové zakázky byly a jsou realizovány napříč prakticky všemi obory spektra lidské činnosti - od administrativy a malo/velkoobchodu přes drobnou kovo/dřevo výrobu, elektrotechniku, údržbu, montáže, měření a regulace, výrobu obalů, autodílny a servisy, autodopravu včetně kamionové, čerpací stanice, nejrůznější služby občanského i veřejného charakteru (kultura, pohostinství, ubytování, komunální služby), místní samosprávu, školství, zemědělství, logistiku, stavebnictví, správu bytového fondu až po druhotné zpracování surovin, malo i velkovýrobu potravinářskou (mrazírenství, pekárenství), průmyslovou i zdravotnictví (praktičtí lékaři, stomatologové, polikliniky, nemocnice).

V současnosti jako neoficiální volné uskupení fyzických osob sdružené pod zavedenou obchodní značkou SAWO K.K.S. poskytujeme dlouhodobý smluvní outsourcing téměř 40 klientům s celkovým počtem kolem 2.000 zaměstnanců 

 na celém území  ČR , zejména pak  v Praze a okolí (mapy po klknutí na odkaz)