Systémy BP a PO

  

Vypracujeme Vám funkční ucelený systém místních organizačně a provozně bezpečnostních předpisů k zajištění plnění povinností v prevenci rizik a požární ochrany zahrnující zejména souhrnný organizační předpis, analýzu a vyhodnocení rizik, kategorizaci prací, poskytování ochranných a pracovních pomůcek, evidenci a registraci úrazů, získávání a ověřování obecné i odborné způsobilosti (školení), revize vyhrazených technických zařízení elektrických, plynových, zdvihacích i tlakových, nechybí systém kontrol/auditů s následným odstraněním zjištěných závad.

Nastavíme potřebný rozsah dokumentace, určíme lhůty, zajistíme veškerou evidenci, zpracujeme harmonogramy na libovolně dlouhé období, které Vás na blížící se termíny upozorní, nebo Vám tuto službu poskytne náš speciální firemní software. Poradíme Vám s ekologií, odpady, havarijními plány.

Zpracujeme i dokumentaci požární ochrany (organizační směrnice, klasifikaci požárního nebezpečí provozovaných objektů i činností, požární řády, poplachové směrnice, požární hlídky, evakuační plány, tematické a časové plány školení i odborné přípravy), zajistíme revize hasících přístrojů i hydrantů.