Další služby

Zastoupíme Vás při kontrolách a jednáních s orgány inspekce práce, státního požárního dozoru i hygieny. Poskytneme Vám konzultace k projektům staveb, pracovišť, rozmístění strojů a zařízení, k technologickým a pracovním postupům, zajistíme požárně bezpečnostní značení a tabulky, domluvíme se s dodavateli zařízení a služeb tak, aby vše vyprojektovali, dodali a zprovoznili v souladu s předpisy a k Vaší plné spokojenosti.

Veškeré služby a činnosti nabízíme formou jednorázových individuálních zakázek, kdy po prvotním telefonickém, e-mailovém nebo písemném kontaktu prostřednictvím poptávkového formuláře obvykle do 24 až 48 hodin obdržíte k dalšímu jednání nabídkovou kalkulaci se závazným termínem realizace podle Vašich potřeb, nebo Vám poskytneme trvalou externí klientskou smluvní realizaci navržených systémů  (outsourcing) - i tato forma spolupráce umožňuje díky segmentovému systému balíčků služeb přizpůsobení rozsahu zajišťovaných činností a tím i jejich cenovou dostupnost i pro firmy kolem 5 až 10 zaměstnanců.