Libor Junek

Sawo1@email.cz

GSM 728 887 990

IČO 45885192

Ing. Miroslav Čemus

Sawo3@seznam.cz

GSM 777 244 575

IČO 88085503

Pavla KUBCOVÁ

Sawo4@seznam.cz

GSM 603 261 754

IČO 07742371

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

PREVENCE RIZIK

POŽÁRNÍ OCHRANA

PREVENCE RIZIK

HAVÁRIE - EKOLOGIE

PREVENCE RIZIK

SPRÁVA DAT

nové zakázky, kalkulace ceny, návrhy smluv

********
stávající klienti:
smlouvy, finance, faktury
systémy BP a PO - dokumentace, předpisy
specifické výstupy z evidencí, harmonogramy
e-learning
písemné a tel. konzultace 
komentáře k legislativě (sbírka zákonů, ČSN-EN)
odborná stanoviska, písemné zastupování a podání, přípravy pro odvolání apod.
dokumentace úrazů, řízení procesu odškodnění, distribuce dokumentů (OIP/ZP/SSZ/PČR)
klasifikace změn a požárně bezpečnostní řešení staveb, projektové studie PBS
 
osobní konzultace, kontroly, školení 
 
asistence při kontrolách státního dozoru (OIP, SPD-HZS, KHS) 
 
zajištění odborných úkonů (školení, revize VTZ, PHP a hydrantů)
 
interní audity, předaudity
ISO 9000/14001/EMS/QMS/OHSAS
 
fyzické zastupování a podání 
(OIP, HZS, KHS, ObÚ/OÚ)
 
kategorizace prací, pracovní hygiena
ekologie a životní prostředí 
(havarijní plány apod.)
 
klasifikace nebezpečných 
látek a odpadů
 
ohlašování, evidence a šetření pracovních úrazů na místě
 
asistence při kontrolách státního dozoru 
 
(OIP, SPD, KHS)
 
zajištění odborných úkonů 
 
(školení, revize VTZ, PHP a hydrantů)
 
kontroly, školení 
 
asistence při kontrolách státního dozoru (OIP, SPD-HZS, KHS) 
 
zajištění odborných úkonů (školení, revize VTZ, PHP a hydrantů)
 
správa dat 
(evidence termínů a lhůty opakovaných úkonů - školení, lékařské prohlídky, revize vyhrazených TZ, kontroly, prohlídky, servis a údržba)
 

 

Kontaktujte nás