Ve stejném období se zformovalo a stabilizovalo portfolio 30 - 40 dlouhodobých smluvních zákazníků odebírajících formou kompletního outsourcingu cca 80% služeb, doplněné desítkami a později stovkami individuálně (byť i opakovaně) realizovaných zakázek zaměřených zejména na školení, kontroly - audity, analýzy stavu a následně odpovídající dokumentaci BOZP a PO na klíč. Byla realizována požárně bezpečnostní řešení více než dvou set objektů pozemních staveb.

Současné řízené systémy začaly vznikat především na základě potřeby pružně reagovat na často se měnící provozně bezpečnostní podmínky na externích pracovištích některých zákazníků s požadavkem zajistit v reálném čase bezpečný souběh prací několika subdodavatelů. Přelomovou se stala rozsáhlá subdodávka pro nizozemskou společnost ABB Lummus Global Ltd. na výstavbě provozu Styreny III v tehdejším kralupském Kaučuku (dnes Česká rafinérská), kdy se výše zmíněné potřeby systémových řešení ukázaly jako každodenní. To přispělo k rozhodnutí považovat tyto aspekty za klíčový základní prvek nabídky pro získání budoucích zakázek zejména u klientů, u kterých má prevence rizik v BOZP i PO jak z hlediska jejich vlastních priorit, tak v kontextu požadavků jejich obchodních partnerů v ČR i jinde v Evropě natolik významnou pozici, aby pro ně budovali firemní politiku a využili veškeré výhody řízených systémů.

 

Pokračovat na Certifikace a autorizace Současnost a reference nebo Zpět na Úvod