V letech 1994 - 1996 byl v úzké vazbě s průběžně získávanými zkušenostmi, požadavky praxe a legislativou měnící se v návaznosti na harmonizaci s EU zpracován zakázkový individuální specializovaný software, zaměřený (na rozdíl od dnes dostupných komerčních aplikací obdobného charakteru) místo uživatelsky sice zajímavých, ale fukčně prakticky bezcenných grafických rozhraní, na možnost generovat podle konkrétních činností a prostředí klienta sestavitelný variabilní systém pracovních pozic (objektů/pracovišť) popsaných variabilními a na základě analýzy definovanými a kdykoliv editovatelnými riziky asociovanými v kombinaci s kategorizací prací s navazujícími skupinami OOPP, školení, odborných i zdravotních způsobilostí, resp. revizí VTZ a dalších opakovaných úkonů z oblasti provozní údržby, kontroly, prohlídek a servisu, a to včetně evidence jejich lhůt a z nich se odvíjejících termínů a následné distribuce příslušným útvarům kilenta formou pravidelných aviz, resp. výstupních harmonogramů na zákazníkem určené budoucí období. Vzájemné sdílení základních obecných (a tudíž bez vztahu ke konkrétním identitám) vstupních definičně informačních segmentů společných pro všechny zákazníky umožňuje provádět centrálně úpravy vyvolané změnami vnějších podmínek (např. legislativy) s okamžitou účinností na celý systém.

 

Pokračovat na Vznik řízených systémů / Certifikace a autorizace Současnost a reference nebo Zpět na Úvod