Firma vznikla v červenci 1993 jako živnost provozovaná podnikající fyzickou osobou - bývalým bezpečnostním a požárním technikem Spolany Neratovice - s doplňkovým neregistrovaným názvem SAWO K.K.S. používaným jako obchodní označení pro bezpečnost práce a požární ochranu s cílem poskytnout komplexní externí servis právnickým i podnikajícím fyzickým osobám, pro které by vlastní bezpečnostní/požární technik a/nebo výdaje na know-how byly neefektivní. Prol značný nárůst poptávky po poskytovaných službách vznikla další pracovní místa s několika dalšími pracovníky z oboru bezpečnosti práce, požární ochrany a havarijní prevence. Jako způsob poskytování služeb naprosto převážila trvalá smluvní činnost - externí výkon funkce bezpečnostního a požárního technika (preventisty) hrazený smluvní paušální měsíční až čtvrtletní platbou - dnešní terminologií outsourcing.

Od roku 1996 se personální obsazení stabilizovalo ve složení zakladatel a majitel firmy + 2 stálí zaměstnanci s vazbou na řadu dalších dodavatelů služeb zabývajících se specializovanými činnostmi, zejména pak z oblasti revizí vyhrazených technických zařízení elektrických, pynových, zdvihacích i tlakových jakož i ze segmentu vzdělávacího, zajišťujících odbornou způsobilost vybraných profesí (řidiči, svářeči, lešenáři, obsluhy kotlů - topiči, tlakových nádob, plynových zařízení, motorových vozíků, jeřábů a zdvihacích zařízení, motorových pil a mnoha dalších). 

 

Pokračovat na  Další vývoj firmy Certifikace a  au torizace Současnost a reference nebo Zpět na Úvod